Följ Värmdö kommun

Extra statsbidrag på drygt 5,6 miljoner till Värmdö

Nyhet   •   Jan 05, 2012 12:45 CET

Värmdö kommun tilldelas extra statsbidrag på 5 675 000 kronor för en försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Försöksverksamheten ,som sker i samarbete med bland annat södertörnskommunerna, ska syfta till att öka deltagarnas möjligheter att kunna lönearbeta genom att stimulera kommuners arbete med metodutveckling, stöd till arbetsgivare vid deras utbildning av personal och precisering av innehåll i anpassad och meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

– Det känns spännande att vi nu får vidareutveckla det arbete som lagts ner i EU-projektet KomAn, säger socialchef Ylva Sjögren. Vi kommer att arbeta enligt IPS-modellen som innebär samverkan i mindre grupper med samordnade insatser kring den enskilde, s.k. miniteam. Miniteamen organiseras kommunvis med ett övergripande paraply av samordning och extra resurser. Vi kommer också att använda ett egenutvecklat system för uppföljning som vi nu uppmärksammar Socialstyrelsen på.

Fakta:

IPS-modellen (Individual Placement and Support) är utvärderad och evidensbaserad för personer med schizofreni som står utanför arbetsmarknaden. Grundtanken med modellen är att hjälpa personer till ett arbete med lön och att ge individanpassat stöd på arbetsplatsen. Modellen bygger på att personen får stöd i att söka arbete baserat på egna val och preferenser utan mer omfattande bedömningar av arbetsförmåga eller arbetsträning.

Läs mer om försöksverksamheten i projektplanen