Följ Värmdö kommun

750 tusen kronor till Värmdös kulturskola!

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2018 16:42 CEST

Värmdö kulturskola finns med bland de 217 kulturskolor runt om i landet, som får möjlighet att ta del av de 99 miljoner kronor som Kulturrådets nya resurscentrum för kulturskolor, Kulturskolecentrum, delade ut nyligen.

Värmdö kulturskola får sammanlagt tillgång till 750 tusen kronor. Pengarna ska framöver gå till fyra specifika projekt; Att nå nyanlända med kulturskoleverksamhet, att nå barn och unga med funktionsvariationer, en satsning på en öppen kostnadsfri kulturskola samt att starta nya kurser (bl.a. slöjd och skrivarverkstad). Av de fyra satsningarna är de tre förstnämnda fortsättningar på redan påbörjade projekt.

”Vi har länge haft en proaktiv och högklassig kulturskola i Värmdö kommun”, säger Fredrik Sneibjerg (L), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Värmdö kommun. ”Det känns väldigt glädjande att Kulturskolecentrum uppmärksammar deras viktiga arbete”.

Syftet med kulturskolebidraget är främst att nå nya målgrupper, detta efter att kulturskoleutredningen som gjordes 2016 visar på att kulturskolorna i huvudsak når barn till föräldrar med akademisk examen, med kulturvana och med goda skolresultat.

”Jag är mycket tacksam över att Värmdö kulturskola för tredje året i rad får tal del av de medel som fördelas av Kulturrådet. Kulturskolan har under de gångna året bland annat samarbetat med Värmdö Bibliotek i projektet ”Mer för fler” som initierats av SKL. Det här ekonomiska bidraget kommer hjälpa oss att fortsätta utveckla verksamheten”, berättar Ella-Kari Norberg, chef för kulturskolan, Värmdö kommun.


 
Fakta om Kulturskolecentrum

• Kulturrådet fick för 2018 i uppdrag av regeringen att skapa ett nationellt resurscentrum för landets kulturskolor

• Uppdraget är att stötta kulturskolorna med ekonomiskt bidrag, samla in och följa statistik, etablera samverkan, kartlägga kompetensbehov och sprida goda exempel och forskning

• Kulturskolebidrag har delats ut av Kulturrådet sedan 2016

Källa: Kulturrådet, kulturrådet.se
http://www.kulturradet.se/nyheter/2018/99-miljoner-kronor-till-Sveriges-kulturskolor/

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  43 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram.