Följ Värmdö kommun

Årets pedagoger i Värmdö utsedda!

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 13:15 CEST

Årets pedagoger i Värmdö är utsedda. De utsedda pedagogerna är Helén Österby, Jessica Holmgren, Hanna Frihammar och Torbjörn Nilsson.

De överraskades på sina arbetsplatser med blommor och gratulationer. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram pedagoger som goda förebilder och vara en inspiration till andra pedagoger med en ökad kvalitet i förskolan och skolan som följd.

- Det är med stor glädje jag än en gång delar ut utmärkelsen ”Årets pedagog” till fyra inspirerande och motiverande pedagoger i Värmdö, säger Marie Bladholm, ordförande för finansieringsnämnden för utbildning och kommunfullmäktiges ordförande.

Utmärkelsen ”Årets pedagog” delas ut i fyra kategorier och prissumman är 25 000 kronor.

Nominerade av allmänheten

De utsedda pedagogerna är Helén Österby på Grindstugans förskola, Jessica Holmgren, Viks skola, Torbjörn Nilsson, Brunns skola och Hanna Frihammar, Hemmestaskolan. Prisutdelningen äger rum den 6 juni.

Årets pedagog är en utmärkelse som delades ut första gången 2013. Pristagarna är nominerade av allmänheten, och tanken med utmärkelsen är att lyfta fram goda förebilder inom skola och förskola som är duktiga på att inspirera andra pedagoger. Kriteriet för att få bli nominerad är att personen är behörig lärare inom förskolan eller grundskolan, inklusive fritidshem.

Årets pristagare och motiveringar 

Kategori Förskola: Helén Österby, Grindstugan

”Helén Österby utses till mottagare av utmärkelsen Årets pedagog för sitt engagemang, goda ledarskap, smittande glädje och tydliga pedagogiska värdegrund som får både personal och barn att sprudla av energi och lust att leka och lära i en positiv arbetsmiljö där varje individ blir sedd och bekräftad – liten eller stor.”

Kategori F-3: Jessica Holmgren, Viks skola

”Jessica Holmgren utses till mottagare av utmärkelsen Årets pedagog för att hon agerar direkt vid konflikter samt informerar hemmen om vad som hänt, för att hon uppmärksammar och ser varje elev, inspirerar till lärande och utveckling genom sitt engagemang och skapar arbetsro genom att vara varm och rättvis med pondus.”

Kategori 4-6: Torbjörn Nilsson, Brunns skola

”Torbjörn Nilsson utses till mottagare av utmärkelsen Årets pedagog för sin förmåga att skapa arbetsro och trygghet, för sin förmåga att inspirera elever och kollegor att prestera till 100% samt för sitt engagemang i att lyfta fram enskilda elevers framväxt genom humor och fin kontakt med hemmen.”

Kategori 7-9: Hanna Frihammar, Hemmestaskolan

”Hanna Frihammar utses till mottagare av utmärkelsen Årets pedagog för sitt nytänkande arbetssätt där det finns en balans mellan krav och prestation, för sitt engagemang som tar fram det bästa från eleverna samt för sin förmåga att få eleverna att öppna upp rum inom sig själva och yttra det med olika kreativa verktyg.”


Värmdö, skärgårdens mötesplats, med en unik natur och över 10 000 öar. Här bor 40 000 människor och på sommarhalvåret växer kommunen till över 100 000. Inom bara 30 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.