Följ Värmdö kommun

Beslut i kommunstyrelsen 26 november 2013

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2013 15:58 CET

Nytt infrastrukturprojekt gällande Ingarökrysset

Värmdö kommun kommer att påbörja ett projekt för att se över det framtida behovet av en förbättrad infrastruktur i området Ingarökrysset. Projektet, som bland annat berör sträckan mellan trafikplatserna Gustavsberg och Hålludden, syftar till att se över möjligheten till nya kollektivtrafikfält, infartsparkering och en ny knutpunkt för busstrafiken.

Bakgrunden till beslutet är att nuvarande trafikinfrastruktur inte utvecklats i takt med befolkningstillväxten.

Ingarökrysset är ett strategiskt område sett ur både trafik- och naturperspektiv, och projektet syftar också till att skapa framtida förutsättningar för att bevara den biologiska mångfalden samt kulturella värden i kommande detaljplaner rörande området Ingarökrysset.

Sänkt renhållningstaxa 2014

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att renhållningstaxan sänks med 5 % från och med den 1 januari 2014. För de hushåll som sorterar sitt matavfall föreslås även en sänkning av den fasta avgiften med 50 % mot nuvarande taxa.

Matavfallsinsamlingen påbörjades under 2012 och är frivillig. Totalt 995 hushåll i kommunen har anslutit sig, vilket motsvarar 7 % av de erbjudna hushållen. Den förändrade taxan förväntas bidra till en ökad matavfallsinsamling i Värmdö.

Utökade öppettider i kommunhuset

Kommunhuset i Skogsbo kommer från och med 1 januari 2014 att öka tillgängligheten och servicen för medborgarna genom förlängda öppettider. De nya öppettiderna är måndag-onsdag 08.00-17.00, torsdag 08.00-19.00 samt fredag 08.00-17.00.

De nya öppettiderna ligger i linje med kommunens vision - Vision Värmdö 2030 - som bland annat ska utmärkas av kvalitativ service baserad på delaktighet, tillgänglighet och dialog mellan medborgare och kommun.

Åtgärder för budget i balans

De nämnder och styrelser som vid tidigare budgetuppföljning redovisade ett underskott har lämnat förslag till åtgärder för att uppnå en budget i balans.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har förbättrat sin prognos och finansieringsnämnden för äldreomsorg bedöms kunna komma till rätta med delar av det tidigare beräknade underskottet.

Exempel på planerade åtgärder är att avstå från visstidsanställning och översyn av arbetsscheman (socialkontoret) och förslag till effektivitetsåtgärder av snöröjning (samhällsplaneringsnämnden).

 

För mer information kontakta

Monica Pettersson, Kommunstyrelsens ordförande

Stellan Folkesson, Kommundirektör


 


Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.