Följ Värmdö kommun

De flesta äldre nöjda med sin hemtjänst

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2016 17:59 CEST

I Värmdö är 92 procent av de äldre nöjda med sin hemtjänst. 67 procent tycker det är lätt att få kontakt med personalen, och ungefär hälften är mycket nöjda med personalens bemötande. Det visar undersökningen Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre 2015.

För sjätte året i rad har Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjort en öppen jämförelse som belyser vården och omsorgen av äldre. Materialet bygger på ett antal nationella enkätundersökningar, officiell statistik och utdrag ur nationella kvalitetsregister.

Även i år har rapporten ett särskilt fokus på vård och omsorg för äldre som bor på särskilt boende eller som har hemtjänst. En stor del av materialet bygger på Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? från 2015.

Gott bemötande och trygghet
Frågorna som ställts handlar om bland annat bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten eller på boendet, kontakt med personal och möjlighet att påverka, samt hur nöjda de äldre är med hemtjänsten eller med boendet i sin helhet.

I Värmdö är hela 92 procent nöjda med sin hemtjänst i helhet och 83 procent är nöjda med sitt särskilda boende. I riket ligger siffrorna på 89 respektive 82 procent. När det gäller hur lätt det är att få kontakt med personalen ligger Värmdö på fjärde plats i riket – 67 procent av de äldre med hemtjänst anser att det är lätt att få kontakt med personalen. För särskilt boende är siffran 42 procent.

48 procent av de äldre med hemtjänst är mycket nöjda med personalens bemötande och har stort förtroende för personalen. För äldre på särskilt boende i Värmdö är siffran 42. För hela riket ligger siffran på 40 procent för både hemtjänst och särskilt boende.

Värmdö följer snittet
I Värmdö anser 59 procent av de äldre med hemtjänst att de kan påverka utformningen av hemtjänsten och vilka tider personalen kommer. I frågan ingår även om personalen brukar har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete. På särskilt boende är siffran 36 procent. I länet är siffrorna 51 respektive 37 och i riket 49 respektive 40.

Det tar ungefär 26 dagar att få en plats på särskilt boende i kommunen, vilket innebär att Värmdö hamnar på plats 27 av 213. I riket är siffran 54 dagar.

Läs mer
Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre görs för att kunna analysera, följa och utveckla hälso- och sjukvårdens verksamheter både på lokal, regional och nationell nivå. I den bifogade rapporten kan du läsa mer om undersökningen samt ta del av resultatet.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  41 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.