Följ Värmdö kommun

Digital utveckling för en enklare vardag

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2016 13:44 CEST

Hur kan människors vardag underlättas med hjälp av digital teknik? Kommunens nya digitala agenda beskriver hur vi med hjälp av ökad digitalisering ska möta medborgarnas behov på ett bättre sätt.

Kommunstyrelsen har nu godkänt Värmdö kommuns Digital agenda 2020, som efterträder E-policy 2010. Den nya digitala agendan sätter en riktning för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet. Det kan till exempel handla om smartare e-tjänster för både medborgare och kommunala verksamheter, och en ökad tillgänglighet med en fungerande digital infrastruktur.

För kommunens medarbetare är några mål en ökad intern effektivitet och en större kunskap om digitala arbetssätt och verktyg. Det kan i sin tur leda till en bättre service och tillgänglighet för Värmdös invånare.

- Ytterst handlar det om att våra invånare ska få ännu bättre service. Vi behöver möta framtidens medborgare och det är deras behov som ska styra den digitala utvecklingen, säger kommundirektör Stellan Folkesson.

”Digitalt först” är ett nationellt mål satt som Värmdö nu anammat. Det innebär att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant. De digitala prioriteringarna är nödvändiga för att möta de förväntningar som finns i ett allt mer digitaliserat samhälle.

- Om vi sätter fantasin i rullning skulle det också kunna handla om smartare larm för äldre eller något annat som hjälper oss att nå våra välfärdsmål, säger Stellan Folkesson.

Förankring och delaktighet från kommunens olika verksamheter har varit en viktig del i arbetet med den digitala agendan. Genom workshops har idéer tagits tillvara om hur kunders, medborgares och medarbetares behov kan mötas utifrån ett digitalt perspektiv.

Slutgiltigt beslut om Digital agenda 2020 tas i kommunfullmäktige.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  41 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.