Följ Värmdö kommun

E-sport på agendan i Värmdö

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2017 10:08 CET

Mer pengar till kulturskolan, e-sport och ungdomsfestivalen Livet är en Festival. Det är några av satsningarna i kultur- och fritidsnämndens budgetsatsningar för 2018 som sticker ut.

Kommunen anlägger nya konstgräsplaner samt investerar i de befintliga som används frekvent och sits hårt. Totalt investeras 10 miljoner till nytt konstgräs på Värmdövallen samt Ingarö IP och ersättningen till Värmdö kulturskola, både den frivilliga och den obligatoriska delen som kommunen erbjuder, höjs med två procent och skapar bättre möjligheter att erbjuda kurser för barn och unga i Värmdö.

- Den prioriterade satsningen på konstgräs, kulturskolan och fortsatt utveckling av digitala tjänster på biblioteket är några av de saker som vi vill göra för att göra något redan bra ännu bättre. I framtidsperspektivet är det roligt att kommunen tar ett grepp om den spirande e-sporten också, säger Fredrik Sneibjerg (L), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

De digitala tjänsterna på Värmdös bibliotek kommer att förenkla och förbättra för besökarna, bland annat genom wifi för besökare.

Kommunen har under 2017 arrangerat två evenemang inom e-sport, och nu syns en fortsatt prioriterad satsning på e-sport i budget för kommande år.

Idrottsanläggningar i kommunal drift

Från och med 1 januari 2018 tar Värmdö kommun över driften av merparten av idrottsanläggningarna i kommunen.

- Den driftsamverkan vi haft med föreningarna har fungerat bra, men vi ser fördelar med en samlad organisation som långsiktigt kan utveckla kvaliteten, säkra underhållet och förbättra servicen för alla som använder anläggningarna, säger Fredrik Nornvall, kultur- och fritidschef, Värmdö kommun.

Behovet av underhåll och nya anläggningar har ökat. Att effektivisera driften är en del i att skapa förutsättningar för att genomföra de satsningar som behövs.

Ösby sporthall övergick i kommunal drift redan 1 juli 2017. Ingarö IP och Ekvallen, inklusive Gustavsbergs sporthall, kommer att lämnas över innan sommaren. Den första januari 2018 övergår driften för Djurö sporthall, Sjösalavallen, Värmdövallen, Grantomtahallen, Hemmesta sporthall, Värmdö sporthall, Ingarö sporthall, Farstaborg IP och Ösby IP till Värmdö kommun.

Livet är en Festival

I juni 2018 star Varmdo kommun som värd för festivalen Livet är en festival. Festivalen är en budkavle som skickas vidare mellan kommuner i Sverige och det är Fritidsforum som står bakom konceptet. Målgruppen är unga och festivalen kommer att hållas på Grisslinge havsbad den 1-2 juni.

Arrangemangsbidraget ökas för att ge utrymme för ännu fler publika arrangemang, där Swedish Beach Tour från sommaren 2017 är ett exempel på ett lyckat samarbetsarrangemang.

Kommunens bildarkiv med sitt unika kulturarv synliggörs och tillgängliggörs, vilket bland annat innebär att den kostnad som tidigare tagits ut för bilderna slopas inför kommande år.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  43 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram.