Följ Värmdö kommun

Expansiv gästhamn i Gustavsberg

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 11:07 CEST

En restaurangverksamhet kommer att bedrivas i det gamla elverket på Kattholmen i Gustavsbergs hamn. Visionen om en levande småbåtshamn med handel och kommersiellt utbud är en grundvision i arbetet med att utveckla området.

Gustavsberg befinner sig nu i en spännande och expansiv utvecklingsfas. Cirka 4 000 nya bostäder byggs i kulturhistorisk miljö nära skog och hav. Industriortens historia ska fortfarande vara avläsbar och omvandlingen ska göra hamnen till en integrerad del av centrala Gustavsberg med en stärkt koppling mot centrum.

Attraktivt besöksmål

En restaurangverksamhet på Kattholmen kommer skapa möjligheter för både boende, turister och besökare till båthamnen.

- Ett mycket positivt steg i den riktning vi vill att området runt Gustavsbergs ska ta. Vi ser fram emot att Kattholmen ska blir en levande del av hamnen och nu öppnas området upp för både boende och besökare, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Befintliga och planerade gångstråk ansluter till Kattholmen på ett naturligt sätt vilket innebär att området öppnas upp och kan bli ett attraktivt och mer tillgängligt besöksmål.

Komplett gästhamn 

För närvarande pågår ett projekt där Kattholmen marksaneras och nya byggnader för gästhamnverksamhet uppförs, bland annat hamnkontor och servicebyggnad. Bryggor för gästhamn med el och VA kommer att byggas och bryggorna skall även fungera som gångyta.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  43 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram.