Följ Värmdö kommun

Flytta stolen efter solen – min historia: invigning i kyrkparken i Gustavsberg

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2017 14:09 CEST

Ung i Värmdö, en del av Värmdö kommun, har bjudit in unga mellan 13-25 år för att bli medskapare till projektet Flytta stolen efter solen – min historia. 30 stolar och 6 bord har köpts in, smyckats av unga i Värmdö och ska placeras ut i kyrkparken på torsdag 6/7 med invigning mellan kl. 14-16.

Syftet med projektet är att levandegöra våra parker genom att erbjuda medborgarna fler sittmöjligheter och en mobil mötesplats. Stolarna kompletterar de bänkar som finns i parken i dag och målet är att skapa ett mer tillgängligt och mer användbart område för alla invånare, vilket öppnar upp för möjlighet till spontana och mobila möten.

Stolarna och borden har smyckats av unga mellan 13-25 år utifrån temat Min historia som handlar om vilka spår livet har satt i den egna kroppen. Tanken är att associationer i temat ska ta utryck i bild, text o färg. Förhoppningen är att ge inblick i Värmdös mångfald och att visa den breda representation av unga som bor i Värmdö.

Det är de egna erfarenheterna som styr och tar ett kreativt uttryck i något en vill dela med andra. Resultatet blir en mobil mötesplats skapad av Värmdös unga, med möjlighet för alla medborgare att slå sig ner eller flytta stolen efter solen för att ta vara på stunden.   

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  43 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram.