Följ Värmdö kommun

Förbättrat företagsklimat i Värmdö

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2015 10:01 CEST

För tredje gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Värmdö kommuns helhetsindex ökar från 57 till 70, en ökning med över 20 %. Det ger Värmdö placering 64, vilket kan jämföras med plats 181 vid förra mätningen. I rankingen för kommuner med invånarantal över 40 000 invånare hamnar Värmdö på en 11:e plats. Totalt har 193 kommuner deltagit.

- Hårt arbete lönar sig! Jag är glad att våra satsningar på dialog och mötesplatser med företagarna i Värmdö har gett resultat, säger Monica Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

I en Öppen jämförelse redovisas och jämförs olika verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för – bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn och serveringstillstånd/tillsyn. Varje område mäts med ett antal frågor som rör tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Värmdös index gällande bygglov ökar från 36 till 66 – en av de kommuner som ökat mest i hela landet. Gällande brandtillsyn har index ökat från 71 till 77 och miljö- och hälsoskydd ökar från 59 till 66. För serveringstillstånd så står Värmdö för den största ökningen av alla kommuner med en förbättring från 60 till 82.

Förenkla helt enkelt en framgångsfaktor

Värmdö kommun har genomfört SKL:s och Tillväxtverkets utbildning ”Förenkla helt enkelt”. Totalt har 70 % av de kommuner som genomfört utbildningen förbättrat sina resultat och ökat NKI-värdet sedan förra mätningen.

De sista åren har flera olika mötesforum skapats för Värmdös företagare. Utöver Förenkla helt enkelt, där även Förbättringsdagen ingått, erbjuds bland annat olika frukostmöten, en tjänst som kallas ”Boka kommunledningen” samt ett drop-in varje vecka där Värmdös företagare kan ställa frågor och träffa representanter från näringslivskontoret.

Att få prata med en handläggare genom personligt möte eller telefon ger ett högre NKI än om kontakten skett via e-post eller brev.

- Även här kan jag konstatera att vi gjort vår hemläxa. Vi har lyssnat på de behoven som framförts av företagarna i olika forum och just relationen och bristande dialog har lyfts fram, dessa områden har vi jobbat med. Nu ser vi att det har varit ett framgångsrikt arbete, säger Monica Pettersson.

Fakta om undersökningen

Öppna jämförelser Företagsklimat har gjorts i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA), där Värmdö kommun ingår, samt Business Region Göteborg. 193 kommuner samt fyra gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen 2015.

SKL:s del i undersökningen kallas Insikt och omfattar 146 deltagare. SBA:s del kallas NKI Servicemätning och omfattar 51 kommuner. Öppna jämförelser Företagsklimat består av de aggregerade resultaten från SKL:s Insikt och SBA:s NKI Servicemätning.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med 40 000 invånare och över 10 000 öar.

Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

Bifogade filer

PDF-dokument