Följ Värmdö kommun

Försenade trafikprojekt påverkar Värmdöborna

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2015 08:00 CET

I ett yttrande till Länsstyrelsen skriver Värmdö kommun att det inte är acceptabelt att senarelägga arbetet med nya Skurubron, samt att kommunen är angelägen om att planering och ombyggnad av väg 222 går att få till stånd skyndsamt.

Yttrandet har sitt ursprung i den tekniska justering Länsstyrelsen planerar att genomföra gällande länsplan. Skälet som anges till justeringen är att Trafikverket, Landstinget och Länsstyrelsen bedömer att man måste uppdatera tidplaner och kostnadssammanställningar.

- Det är inte acceptabelt att länsstyrelsen med den enda förklaringen "anpassning till faktiska förhållanden" senarelägger flera så viktiga projekt för Värmdöborna, projekt som kan bidra till ett mera hållbart resande och en bättre samhällsnytta, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Ökade kostnader och längre restid

Ändringarna skulle innebära att flera för Värmdö kommun viktiga trafikprojekt skjuts fram tre till fyra år. Exempelvis kommer Skurubron, som ursprungligen skulle byggas 2014-2016, att byggas först 2018-2022, kollektivkörfält på sträckan Mölnvik-Insjön kommer att kosta 4 mkr mer, Hemmesta vägskäl senareläggs ett år och Slussens bussterminal byggs fyra år senare än planerat – först år 2019-2022.

I Värmdö kommun pendlar över 60 % av alla förvärvsarbetande ut från kommunen varje dag. Pendlare med både kollektivtrafik och egen bil tvingas avsätta allt längre tid för arbetsresor.

Regionens arbetsmarknad påverkas

I yttrandet betonas att de boende i Värmdö kommun är i stort behov av att alla planerade förbättringar av trafikinfrastrukturen genomförs planenligt. Flera av projekten i kommunen har stor betydelse för tillgängligheten till regionens arbetsmarknad.

Länsplanen för trafikinfrastruktur utgör grunden för finansiering av projekt under perioden 2014-2025. Innan beslut om justering tas har berörda kommuner, landsting och övriga berörda myndigheter ges möjlighet att yttra sig.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med 40 000 invånare och över 10 000 öar.

Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.