Följ Värmdö kommun

Inbjudan till presskonferens

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2010 10:54 CEST

Den nuvarande majoriteten i Värmdö, ”Allians för Värmdö”, har mot bakgrund av den debatt och opinion som skapats kring skolornas kvalitet och betygssättning i Värmdö nu samlats för en gemensam satsning för att lyfta skolorna i Värmdö.

Inom kommunen råder en debatt kring Värmdös skolor och betygsinflation. Sedan år 2000 har sju betygsutredningar gjorts i Värmdö kommun. Dessa har visat att det råder stor skillnad mellan resultaten i de nationella proven och de slutbetyg eleverna fått i basämnena svenska, engelska och matematik. På gymnasiet har sedan påtagligt många av Värmdös elever haft svårt att försvara sina betyg.

– Vår målsättning är att Värmdös skolor ska tillhöra länets fyra till fem bästa skolor, säger Lars-Erik Alversjö (M), kommunstyrelsens ordförande. Vi är nu eniga inom Alliansen om att initiera ett arbete för att lyfta Värmdös skolor och starta ett samarbete för att skapa en gemensam målbild för skolorna de kommande åren.

Välkommen till presskonferens där ”Allians för Värmdö” kommer att presentera sin syn på kvalitet och betygsättning i Värmdös skolor samt vilka åtgärder som krävs för att uppnå målsättningen.

DATUM: Måndagen den 19 april 2010
TID: Kl. 13.00
PLATS: Värmdö kommun, Skogsbovägen 9-11, Kanholmsfjärden, plan 2

Bifogade filer

PDF-dokument