Följ Värmdö kommun

Kommunfullmäktige beslutade om folkomröstning och bostadsförmedling

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2013 20:07 CEST

Folkomröstning om kommunens skolorganisation

Kommunfullmäktige har beslutat att Värmdö kommun ska genomföra en folkomröstning om den kommunala skolorganisationen. Omröstningen kommer att äga rum den 25 maj 2014, samma dag som valet till EU-parlamentet.

Folkomröstningen är ett resultat av en namninsamling som gjorts i kommunen med kravet att en ny skolorganisation ska tas fram. Insamlingen resulterade i cirka 3800 namn.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att komma med förslag till frågeställning, svarsalternativ och regler för omröstningen.

För mer information om folkomröstningen, kontakta:

Per Fogelström
per.fogelstrom@varmdo.se
08-57048112


Kommunens bostadsförmedling tas över av Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Efter kommunfullmäktiges beslut inleder Värmdö kommun samarbete med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Dessa tar under 2014 över förmedlingen av VärmdöBostäders ca 2000 bostäder i Gustavsberg, Hemmesta, Stavsnäs/Djurö och Ingarö.

Under en övergångsperiod kommer alla med kötid hos Värmdö kommuns bostadsförmedling att ha två olika kötider, en i Bostadsförmedlingen i Stockholms ordinarie kö samt en genom den så kallade ”Värmdökön”.

Information kommer att skickas till samtliga som är registrerade vid Värmdö kommuns bostadsförmedling.

Delårsrapport godkänd

Kommunfullmäktige har godkänt kommunens delårsrapport. Delårsrapporten innehåller bland annat kommunens bokslut för det första halvåret, den ekonomiska prognosen för hela året samt en uppföljning av kommunens mål och uppdrag för 2013.

Delårsrapporten visar ett positivt resultat för det första halvåret, med 40,2 miljoner kronor plus i budget. Prognosen för hela året pekar på det relativt goda resultatet plus 51,7 miljoner, vilket innebär att kommunen klarar av det lagstadgade budgetkravet med god marginal.

Kommunens nämnder visar dock på ett underskott jämfört med budget, minus 19 miljoner kronor. Detta är visserligen en klar förbättring jämfört med föregående år, men ändå något som man bör komma tillrätta med.

Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.