Följ Värmdö kommun

Konst skapar trygghet på socialkontoret

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 10:51 CET

Socialtjänsten utvecklas ständigt genom nya metoder och arbetssätt där man försöker att se människan och där samtalet står i centrum. Men besöksrum på socialkontor runt om i Sverige har sett likadana ut i decennier.

Många socialkontor har säkerhetslösningar som pansarglas, vakter och sterila miljöer som kan öka människors känsla av utsatthet. I Värmdö tas nu ett nytt grepp.

– Vi vill att de mest utsatta människorna i samhället istället ska mötas av en miljö som är omsorgsfullt planerad och ger ett bra mottagande, en miljö där människor kan känna sig välkomna och delaktiga, berättar Stellan Folkesson, kommundirektör i Värmdö.

Tillsammans med konstnärsgruppen FLECT har kommunen tagit ett konstnärligt helhetsgrepp kring socialkontorets samtalsrum och väntrum. Det har skapats en unik miljö med färgsättning och möbler som tillsammans gör varje rum till ett konstverk men där rummen också tillsammans skapar en helhet. Här är inte konst längre tavlor på en vägg utan den miljö besökare och medarbetare rör sig i.

–Vi tror att säkerheten kan öka både för klienter och för personal, att hot och våld kan minimeras genom en genomtänkt mötesplats, säger Beatrice Jacobsson, utvecklingsledare, socialkontoret.

Många som besöker socialkontoret är i kris och de flesta behöver hjälp och stöd att hitta lösningar på sina problem. Även om socialkontoret har de bästa intentionerna i syfte att stödja och hjälpa kvarstår faktumet att verksamheten bedriver myndighetsutövning.

–Genom konsten kan man studera fenomen på oväntade sätt. Det oväntade kan skapa processer som synliggör och löser problem, skriver konstnärsgruppen FLECT, som består av konstnärerna Anna Stina Erlandsson, Filippa von Krusenstjerna och Martin Ålund. Gruppen har samarbetat med konst i det offentliga rummet sedan 2005.

–Vi är ett modernt socialkontor för både klienter och medarbetare, en myndighet där ledorden är inflytande, transparens, kreativitet och entreprenörskap. Det ska också prägla hur vi utformar våra lokaler, säger Alf Widmark, enhetschef, socialkontoret.

Pressvisning : Fredagen den 11 november kl. 10.00–11.00

För mer information kontakta
Beatrice Jacobsson, utvecklingsledare: 070-399 09 88, beatrice.jacobsson@varmdo.se
Alf Widmark, enhetschef: 08-570 482 76, alf.widmark@varmdo.se

Värmdö är Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.

Bifogade filer

PDF-dokument