Följ Värmdö kommun

Långsiktigt fokus ger plus i kassan

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2017 09:00 CET

Värmdö kommuns redovisar ett positivt resultat och har trots en höjd investeringstakt ökat soliditeten. Bland investeringarna sticker kommunens omfattande utbyggnad av vatten- och avlopp ut. 

Kommunen har arbetet långsiktigt med sin ekonomi under många år och redovisar ett positivt resultat på 157 miljoner. Under 2016 sänktes skattesatsen och investeringsgraden ökade betydligt, totalt investerade kommunen för 380 miljoner under året.

- Jag känner en stor ödmjukhet inför det ekonomiska läge vi haft i flera år, då vi också kunnat återinvestera i kommunens utveckling. Vi har också kunnat säkerställa att vi har bra beredskap för oförutsedda händelser och utmaningar, säger Deshira Flankör (m), kommunstyrelsen ordförande.

God ekonomi för trygg framtid

Camilla Broo, nytillträdd kommundirektör i Värmdö, menar att en tydlig ekonomisk styrning är avgörande för kommunens framtid:

- Ränteläget är alltid en oviss fråga, och för att kunna säkerställa en trygg framtid med fortsatt hög service för våra invånare är det viktigt med en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör en minskad belåningsgrad för kommunen.

Värmdö kommun växer ständigt och inför 2017 beräknas antalet medborgare att uppgå till drygt 43 000. Kommunen är delaktiga i flera infrastrukturella projekt i regionen, som östlig förbindelse och Nya Slussen, samt lokala projekt gällande bredband och trafiklösningar. Ett av Sveriges största miljöprojekt pågår i Värmdö genom den omfattande utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp, och inför kommande treårsperiod satsar kommunen drygt 570 miljoner på projektet.

Värmdö kommuns resultat för 2016 kommer att finnas tillgängligt från slutet av april på varmdo.se/arsredovisning

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  41 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.