Följ Värmdö kommun

Mer kultur för fler – med innovation

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2017 11:13 CEST

Värmdö kommun är en av 32 kommuner som deltar i satsningen Mer för fler, ett projekt som ska få fler att ta del av bibliotekens och kulturskolans verksamheter. Som metodstöd använder man ett nytt grepp – Innovationsguiden.

Värmdö satsar redan idag mycket på kultur, där bibliotek och kulturskola är viktiga fundament i kommunens kulturverksamhet. Verksamheterna når många, men långt ifrån alla. Målet är att fler grupper ska nås. Vad som hindrar människor att ta del av kulturutbudet varierar, men vissa grupper är tydligt underrepresenterade.

Unik satsning
Satsningen är unik i sitt slag. Aldrig tidigare har så många kommuner deltagit i ett gemensamt förnyelsearbete för bibliotek och kulturskolor. I satsningen provas Innovationsguiden, ett metodstöd för tjänsteutveckling som utgår från användarens behov och upplevelser, men som också lyfter fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.Mer för fler är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet. I Värmdö kommun ingår Värmdö kulturskola och Gustavsbergs bibliotek i satsningen.

- Nu ska vi börja jobba med Innovationsguiden och hoppas kunna få fram lösningar som kan locka fler grupper bland kommuninvånarna att ta del av kulturskolans och bibliotekens utbud, säger Fredrik Sneibjerg, kommunalråd och ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Innovativ guide
Representanter från alla kommuner kommer att träffas regelbundet i arbetsgrupper under ledning av Innovationsguiden. Projektet kommer att pågå till våren 2018, då resultaten kommer att börja testas i kommunen.

- Vi behöver hitta nya arbetssätt och verksamhetsformer så att vi får ett bredare deltagande i kommunernas kultursatsningar. Mer för fler, helt enkelt. Det är därför väldigt glädjande att så många kommuner vill delta, säger Katrien Vanhaverbeke, ansvarig för Mer för fler på SKL.

 Fakta om Värmdö kulturskola och bibliotek:

  • Värmdö satsar årligen 12,7 miljoner på bibliotek och 11,5 miljoner på den kommunala kulturskolan.
  • Varje år besöker ca 180 000 personer kommunens bibliotek varav drygt hälften besöker Gustavsbergs bibliotek.
  • Värmdös samtliga elever i årskurs 1-3, ca 1 800 elever, deltar i schemalagd kulturskola som ingår i skolundervisningen. Därutöver deltar ca 1 100 elever vid Kulturskolans undervisning varje år.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  43 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram.