Följ Värmdö kommun

Näringslivsstrategi för bättre företagsklimat

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 13:00 CET

Näringslivsnämnden i Värmdö har antagit en plan för att arbeta fram en näringslivsstrategi för 2017-2020. Näringslivsstrategin ska bland annat ange hur kommunen ska arbeta med tillväxtfrågor och näringslivsutveckling samt hur kommunen ska bli ännu attraktivare för nyetablering så att fler arbetstillfällen kan skapas.

Den nuvarande strategin gäller för 2015-2016. Arbetet med att ta fram den kommande näringslivsstrategin kommer att omfatta möten mellan kommunanställda, politiker, företagare, föreningsliv och övriga intressenter.

- Värmdös företagare förtjänar ett respektfullt bemötande, lättillgänglig service och justa förutsättningar för sin verksamhet. Ett starkt fokus på Värmdös näringsliv ska också leda till att fler företag väljer att etablera sig i kommunen. Vi vill skapa fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter och gärna ett minskat pendlande, säger Ina Ununger (C), ordförande i näringslivsnämnden.

Bidra till tillväxt och effektivt näringslivsarbete

Syftet med näringslivsstrategi är att tydliggöra hur kommunen ska arbeta för att bidra till tillväxt för såväl befintliga som nyetablerade företag. Målsättningen med att utveckla strategin i samverkan med berörda parter är att förbättra kommunens förutsättningar för att fortsätta bedriva ett effektivt näringslivsarbete.

Den totala kostnaden beräknas uppgå till 500 tkr, och kommer att finansieras inom Näringslivsnämndens befintliga budget.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med 40 000 invånare och över 10 000 öar.

Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.