Följ Värmdö kommun

Nya ungdomssatsningar tar vid efter ungdomsparlament

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2013 13:52 CET

Nya ungdomssatsningar tar vid efter ungdomsparlament
Det treåriga projektet Värmdö ungdomsparlament är nu avslutat och kommer att efterträdas av en rad andra demokratisatsningar för en större målgrupp unga mellan 13 och 25 år.
– Det har varit ett bra och lyckat projekt men har nått ut till för få ungdomar. Framöver ska vi i stället satsa på en större spridning av aktiviteter och att möta ungdomarna i deras naturliga miljö, till exempel i skola, på fritidsgårdar och i föreningar säger Fredrik Sneibjerg (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Framför allt handlar det om att informera och höja kunskaperna om inflytande. Ett fokus kommer att vara demokrati i skolan, till exempel genom att utbilda pedagoger som arbetar stödjande mot elevråd.
Ett annat arbete som kommer att utvecklas och stärkas är Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Andra aktiviteter är demokratirollspel och större arbete mot föreningar, genom till exempel idrottsting.
Ungdomstinget, som arbetar gentemot högstadieungdomar, kommer att finnas kvar.

Sommarjobb för fler unga
Förutsättningarna för den kommunala feriepraktiken kommer att förändras, så att fler ska få chansen till sommarjobb. Från och med nästa år kommer ungdomarna även att kunna söka arbete inom privat sektor. 50 procent av lönen betalas då av kommunen och resterande 50 procent av företaget, föreningen eller verksamheten.
Ungdomarna kommer själva att söka jobben och förhoppningen är att de i högre grad får det arbete som matchar deras intressen och erfarenheter.
– De får också värdefulla kontakter i det privata arbetslivet, som i sin tur ger möjligheter till framtida anställningar, säger Fredrik Sneibjerg (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Lagändring försvårar för energisnåla bostäder
Kommunstyrelsen yttrar sig med anledning av att det kommer att bli svårare för Värmdö kommun att planera för energisnåla bostäder. Detta på grund av en föreslagen förändring i plan- och bygglagen som förbjuder kommuner att ställa särkrav på byggbolagen, till exempel att bygga mer energieffektivt.
Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande, tycker att det är fel att förbjuda kommuner att medverka till att nya bostäder har högre energieffektivitet än vad Boverket lagt fast som mininivå.
– Det försvårar utvecklingen av hållbara bostäder. Värmdö kommun har kommit överens med byggbolag om energisnålare hus. Det leder till lite högre byggkostnader, men på sikt lägre driftskostnader. Det tjänar både miljön och invånarna på, säger hon.

Värmdö samarbetar för ett friskare Östersjön
Värmdö kommun kommer att samarbeta mer med andra kustkommuner i arbetet att bevara Östersjön. Genom att ansluta sig till nätverket Östersjöinitiativet ska Värmdö utbyta erfarenheter med andra kommuner och organisationer, som Vaxholms stad, Region Gotland och Trelleborgs kommun.
Det handlar om att diskutera åtgärder och kommunala initiativ sinsemellan och ta till sig erfarenheter om andra kommuners satsningar. I Värmdö satsas bland annat på en ökad tillsyn av enskilda avlopp.

För mer information kontakta
Stellan Folkesson

Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.

Bifogade filer

PDF-dokument