Följ Värmdö kommun

Ökad framkomlighet för kollektiv- och biltrafik

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2016 08:26 CEST

Bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet för kollektiv- och biltrafik. Det är fokus i det ombyggnadsprojekt som startar vid handelsområdet Mölnvik i Värmdö under hösten 2016.

En trafikutredning som gjorts visar på ett behov av förbättrade cirkulationsplatser, så kallade fickhållplatser för kollektivtrafiken och tydliggörande av cykel- och gångstråk vid Skärgårdsvägen som förbinder Gustavsberg med väg 222.

- Jag är glad att samtliga representanter i nämnden var eniga om att ta det här beslutet. Vårt fokus i utredningen har varit att göra det bättre för både kollektiv- och biltrafik samt att skapa en säkrare miljö för fotgängare och cyklister, säger Malin Bellander (M), ordförande i tekniska nämnden.

Genom att hållplatserna byggs om från stopphållplats till fickhållplats så kommer bilister att kunna passera även då bussen stannar. I nästa fas kommer även in- och utfarter i handelsområdena att ses över och tydliggöras.

Underlätta för fotgängare och cyklister

Skärgårdsvägen går mellan det norra och det södra handelsområdet. Utöver att öka framkomligheten och förbättra förutsättningar för kollektivtrafiken, så kommer gång- och cykelvägen att tydliggöras för att underlätta för fotgängare och cyklister.

- Trafikutredningen har stärkt oss i vår uppfattning att vi måste skapa bättre förutsättningar för både kollektivtrafiken och bilister som besöker handelsområdet. Samtidigt ökar vi trafiksäkerheten i hela området, säger Magnus Danielsson (S), tekniska nämndens andre vice ordförande.

Nu startar arbetet med att ta fram bygghandlingar och upphandla entreprenör. Projektet kommer att vara färdigställt till årsskiftet 2016/2017.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  41 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.