Följ Värmdö kommun

Taggar

miljö

värmdö

skärgård

kulturmiljö

gustavsberg

värmdö kommun

detaljplan

skärgårdsutveckling

budget

kommunfullmäktige

medborgardialog

kommunstyrelsen

värmdö kommun 194 värmdö 182 gustavsberg 136 skärgård 134 skärgårdsutveckling 99 miljö 97 kulturmiljö 72 detaljplan 64 kommunfullmäktige 12 budget 7 villeroy & boch gustavsberg ab 6 sandhamn 5 kommunstyrelsen 5 medborgardialog 4 vindkraft 4 möja 4 hemtjänst 4 demokrati 4 stavsnäs 4 gustavsbergs porslinsfabrik 3 stavsnäs vinterhamn 3 särskilt boende 3 gustavsbergs fabriksområde 3 ekonomi 3 gustavsbergs hamn 3 ungdomar 3 samhällsplanering 3 utveckling 3 konst 3 budget 2014 2 pedagog 2 parkering 2 kultur 2 övergödning 2 ungdomsinflytande 2 gustavsbergsbadet 2 integration 2 sommarjobb 2 stipendium 2 kollektivtrafik 2 näringsliv 2 hälsa 2 kulturstipendium 2 politik 2 homa bay 2 hemmesta 2 grantomta 2 utbildning 2 äldre 2 ungdomsbostäder 2 skatepark 2 avlopp 2 feriepraktik 2 förskola 2 ungdomskulturstipendium 2 toalettavfall 2 investering 2 lagen om valfrihetssystem 2 gurraberg 2 fabriksstaden 2 äldreomsorg 2 pris 2 sollenkroka 2 vindö 2 kenya 2 varumärke 2 gustavsbergsfabriken 2 mötesplats värmdö 2 energi 2 undersökning 2 strategi 1 arbetsförmedling 1 platsmarknadsföring 1 platsvarumärke 1 validering 1 vattenkvalitet 1 baltic 1 barn- och ungdomspsykiatri 1 hyresrätter 1 skolinspektionen 1 folkomröstning 1 samhällsbyggnad 1 fastighetsköp 1 avfall 1 earth hour 1 sitevision 1 ab gustavsberg 1 sanitetsporslin 1 framgångsrik skolkommun skl 1 zon zonindelning zongräns sl 1 privatekonomisk rådgivning 1 hamn 1 renhållning 1 aleris 1 kvalité 1 fosfor 1 besöksnäring 1 befolkningsökning 1 helikopterbas 1 myttinge 1 värmdölandet 1 varumärkesplattform 1 återvinningscentral 1 äldrevård 1 kulturpris 1 simhall 1 sida 1 icld 1 skolmat 1 spårbilar 1 feriearbete 1 äventyrsbad 1 stockholms skärgård 1 språkstöd 1 resursskola 1 miljöbelöning 1 barn- och ungdomsledarpris 1 grönområde 1 äventyrsbad stockholm 1 feriepraktikplats 1 flyktingfrågor 1 kommunalt vatten- och avlopp 1 medfinansiering 1 skurubro 1 försäkringskassa 1 delårsbokslut 1 hemlösa 1 porslinsfabrik 1 keramisk produktion 1 charlottendals förskola 1 pilhamns skola 1 varglyan 1 utbildningsnämnd 1 trygg 1 motionssim 1 värmdö simhall 1 parkeringsplats 1 sommarjobb ungdomar 1 djurö 1 kommunstyrelse* 1 värmdö* 1 arbetskooperativ 1 hemtjänst valfrihet 1 vattenbrist 1 social hållbarhet 1 fabriksområdet 1 ljung 1 tillsyn 1 unika 1 ross 1 stenhus 1 framtids- och klimatberedning 1 miljö- och klimatarbete 1 race 1 medborgare 1 öppen skärgård 1 visit skärgården 1 gustavsbergs centrum 1 planprogram 1 tömningsstation 1 alternativa utförare 1 tomas saraceno 1 lärarlyftet 1 förskoleklass 1 parkeringplats 1 titanix 1 översiktsplan 1 kommunalt vatten och avlopp 1 kommunlt va 1 stavsnäs sommarhamn 1 stavsnäs by 1 hbtq 1 pardans 1 litteratur 1 creative business region stockholm 1 creative stockholm 1 gymnastikhall 1 preliminärt bokslut 2009 1 paolo roberto 1 chris heister 1 badstrand 1 grundvatten 1 kommundirektör 1 cgi 1 2015 1 trygghetsberedning 1 medborgarundersökning 1 barn och skola 1 konstnärlig gestaltning 1 landshövdingen 1 sammanträde 1 uppehållstillstånd 1 socialförvaltning 1 tornhuset 1 vattenprov 1 matavfallsåtervinning 1 klassisk balett 1 bostadslösa 1 näverängsvägen 1 förändringsområde 1 kommunalt va 1 löneavtal 1 attendo 1 doctus gymnaium 1 gustavsbergs gymnasium 1 g2 1 badplats 1 röststyrd 1 kungliga svenska balettskolan 1 möjafoton 1 exploateringsavtal 1 byggnadsinventering 1 värmdö skärgård 1 byggnadsantikvarie 1 hembygdsförening 1 bostäder för äldre 1 brunn 1 flect 1 re-flect 1 ungdomsparlamentet 1 dansinspiratörerna 1 översiktsplan 2030 1 konkurrensprövning 1 budget 2013 1 visit värmdö 1 kommunalråd avgår 1 latrintömning 1 e-petitioner 1 e-förslag 1 hamnfastigheter 1 områdesbestämmelser 1 helgarsviken 1 susegårda 1 mottagningsstation 1 värmdö hamnar 1 skolorganisation 1 folkomöstning 1 grinda 1 näringslilv 1 pris 2013 1 ungdomar alkohol 1 framtidens gustavsberg 1 arcona yacht ab 1 årets värmdöbo 1 demokati 1 driftsbudget 1 investeringsbudget 1 vaxholmsbåtar 1 polarna 1 fältverksamhet 1 årsredovisning 2013 1 sjöäng 1 porslinskvarteret 1 slottsovalen 1 ung i värmdö 1 vattencentrum 1 samarbete 1 idrott 1 arkitektur 1 framtid 1 alkohol 1 klimat 1 årsredovisning 1 delårsrapport 1 funktionshinder 1 barn 1 vatten 1 bemötande 1 inflytande 1 dialog 1 skola 1 afrika 1 östersjön 1 hållbar utveckling 1 återvinning 1 webb 1 livsstil 1 rättigheter 1 it 1 alkoholpolitik 1 larm 1 boende 1 ekologi 1 certifiering 1 hemsida 1 digital 1 friskvård 1 fritid 1 jobb 1 barnomsorg 1 bostadsförmedling 1 arbete 1 asyl 1 omsorg 1 kth 1 utmärkelse 1 telefonväxel 1 båt 1 nattvandrare 1 kulturhistoria 1 bad 1 flyktingar 1 busstrafik 1 bistånd 1 föreningsliv 1 nyanlända 1 ranking 1 påverkan 1 helikopter 1 kommunstyrelse 1 trygghetslarm 1 busslinjer 1 missbruk 1 svenskt näringsliv 1 arbetsmarknad 1 mångfald 1 villeroy & boch gustavsberg 1 socialkontor 1 ensamkommande barn 1 keramik 1 lågenergihus 1 cykel 1 internationellt samarbete 1 revision 1 översiktlig planering 1 Visa alla taggar

Lansering av e-förslag 23 maj – Påverka politiken

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2012 11:57 CEST

Den 23 maj kl 16.30 lanseras e-förslag i Värmdö kommun. E-förslag är till för medborgare som vill lämna förslag till kommunens förtroendevalda om hur Värmdö kan utvecklas och förbättras. Förslaget publiceras på kommunens hemsida. Andra medborgare kan sedan stödja förslaget genom att skriva under det.

Fler sommarjobb för ungdomar i Värmdö

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2012 11:52 CEST

I vårens budgetrevidering som kommunstyrelsen i Värmdö tar upp den 30 maj föreslås en ökning från 150 feriepraktikplatser till 190 platser. Förslaget är en ambitionsökning med 40 platser som gynnar ungdomar i jakten på sommarjobb.

Lyckad hearing och uppföljning av ungdomstinget

Lyckad hearing och uppföljning av ungdomstinget

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2012 09:36 CEST

Den 10 maj genomfördes en första hearing av ungdomstinget, en uppföljningsdag av de frågor som röstades fram i november. Under dagen deltog ett 30-tal ungdomar från olika skolor och fritidsgårdar i kommunen. En handfull politiker och några tjänstemän var med på plats för att återkoppla och berätta vad som har hänt med frågorna.

Beslut i Värmdös kommunstyrelse den 9 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2012 13:37 CEST

Värmdö är över 39 000 och befolkningen fortsätter växa 2012-2021 – Extra KS om upphandlad vuxenutbildning – Vindkraft i Värmdö kommun – Tillfälliga ungdomsbostäder – Latrintömningsstation på Sandhamn.

Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö avgår

Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö avgår

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2012 12:08 CEST

Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, Lars-Erik Alversjö (M), avgår. Orsaken är ett attraktivt jobberbjudande från Telia Sonera, hans ordinarie arbetsgivare.

Nytt mobilt trygghetslarm i Värmdö

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2012 16:45 CEST

Värmdö kommun har bytt leverantör av trygghetslarm till CareTech AB då det tidigare avtalet löpt ut. Den nya tjänsten är en helhetslösning där leverantören tar hand om både larm och larmmottagning. Det nya larmet är anpassat för det mobila nätet, oberoende av den enskildes personliga tele- och datakommunikation i hemmet.

Unik satsning för att förbättra företagsklimatet i Värmdö

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2012 14:00 CEST

Den 25 april träffar Värmdö kommuns ledning och anställda det lokala näringslivet för att skapa bättre och effektivare kontakter mellan kommunen och företagen. Det är en unik utbildningssatsning för att förbättra näringlivsklimatet och ta fram konkreta förslag som underlättar vardagen i relationen mellan kommunen och den enskilda företagaren.

Nu sätts Värmdö på kartan!

Nu sätts Värmdö på kartan!

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2012 11:03 CEST

Efter ett framgångsrikt 2011 med bland annat den nya båtmässan ”Allt på Sjön” i Gustavsberg, lanseringen av Värd i Värmdö-konceptet och ett nytt platsvarumärke presenterar Visit Värmdö vid vårens kick off den 25 april flera nyheter.

Värmdö ska utvecklas som trygg och socialt hållbar kommun

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2012 14:10 CEST

Torsdagen den 12 april överlämnade fullmäktigeberedningen ”Trygg i Värmdö” sin slutrapport och sina förslag till Kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö. Genom beredningens arbete lyfter kommunen fram den tredje pusselbiten för att uppnå hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Beslut i Värmdös kommunstyrelse

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2012 08:56 CEST

Kommunstyrelsen i Värmdö beslutade vid onsdagens sammanträde att godkänna den egna verksamhetsberättelsen för 2011. I verksamhetsberättelsen redovisas måluppfyllelsen för kommunstyrelsens effektmål, uppdragsuppföljning och ekonomiskt resultat.

Stockholms nya landshövding på besök i Värmdö

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2012 10:48 CEST

Stockholms nya landshövding, Chris Heister, besökte måndagen den 2 april Värmdö för att informera sig om kommunen och dess strategiska frågor.

Många besökare på Värmdös första sommarjobbsmässa

Många besökare på Värmdös första sommarjobbsmässa

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2012 11:36 CEST

Redan en kvart innan öppning ringlade kön lång för att komma in på sommarjobbsmässan, som fick drygt 600 besökare. Med på mässan deltog företag som Bloom Data, Rospiggen, Nannynu och Vindö byggvaror. Även verksamheter från några av de kommunala feriepraktikjobben fanns representerade samt Arbetsförmedlingen, LO och Nyföretagarcentrum. Totalt var det 16st utställare.

Gymnasieungdomar åker till Slovenien för att delta i ungdomsparlament

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2012 10:39 CET

Den 25 mars åker en delegation från Gustavsbergs gymnasium bestående av eleverna Thomas Morley och Karin Rämnegård samt läraren Anna Åhlgren till Ljutomer i Slovenien för att delta i MEP – Model European Parliament International session. Det är ett stort internationellt forum som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 19 år från alla EU:s 27 medlemsländer.

Hur säkerställer vi en skola med hög kvalitet för skärgårdens barn och ungdomar?

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2012 13:21 CET

Att bedriva skolor och andra samhällstjänster i glesbygd som Värmdö kommuns skärgård innebär utmaningar ifråga om tillgänglighet och kvalitet för de boende. Den nya skollagens krav på att undervisning ska bedrivas av behöriga lärare medför praktiska problem eftersom undervisningsgrupperna i skärgårdens skolor har få elever i högre skolålder. Nu genomförs medborgardialoger inför beslut i frågan.

Kick off för Värmdö Ungdomsparlament 2012

Kick off för Värmdö Ungdomsparlament 2012

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2012 12:50 CET

Nu är det åter dags för Värmdö Ungdomsparlament som är en satsning inom kommunens arbete med medborgardialog. Ungdomsparlamentet innebär en möjlighet för gymnasieungdomar att tycka till och arbeta fram förslag på lösningar inom aktuella lokala frågor i Värmdö kommun. I år deltar cirka 140 ungdomar i årskurs ett, två och tre från Gustavsbergs gymnasium

Beslut i Värmdös kommunstyrelse 8 februari 2012

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2012 15:05 CET

På kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari togs bland annat ärenden upp om byggande av ungdomsbostäder, nya ägardirektiv för Gustavbergsbadet och policy för konkurrensprövning. För information om övriga ärenden i kommunstyrelsen hänvisar vi till vår hemsida Varmdo.se – Poltik – Handlingar och protokoll.

Politiker vill förebygga extremintolerans

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2012 11:27 CET

Socialnämnden i Värmdö bjuder in alla kommunens förtroendevalda till föreläsningen ”Efter Utöya – Hur förebygger vi extremintolerans?” – Vi måste lära oss att tidigt se och bemöta hotfulla tecken från rasistiska, intoleranta och antisemitiska grupperingar i samhället. Värmdö kommun vill ta sitt ansvar i denna oerhört viktiga uppgift, säger Stefan Dozzi (Kd), socialnämndens ordförande.

Beslut om ny bebyggelse på Kvarnbergsterrassen

Beslut om ny bebyggelse på Kvarnbergsterrassen

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2012 16:05 CET

Kommunstyrelsen i Värmdö beslutade den 18 januari 2012 att tilldela byggföretaget Peab Bostad AB markanvisning vid Kvarnbergets sluttning i centrala Gustavsberg i Värmdö. Målsättningen är att en detaljplan ska vara antagen och ha vunnit laga kraft i början av 2013, vilket gör att en byggstart skulle kunna ske 2014.

10 års jubileum för 9:ornas danskväll!

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2012 08:00 CET

Dansinspiratörerna håller kurs i pardans för alla elever i år 9 för tionde året i rad. Därefter bjuds alla elever till en gemensam danskväll med TITANIX som står för musiken och får dansgolvet att gunga!

Extra statsbidrag på drygt 5,6 miljoner till Värmdö

Pressmeddelanden   •   Jan 05, 2012 12:59 CET

Värmdö kommun tilldelas extra statsbidrag på 5 675 000 kronor för en försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det lyckade arbetet med EU-projektet KomAn kan nu vidareutvecklas.