Följ Värmdö kommun

Skolinspektionen har granskat Värmdö kommun

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 10:55 CEST

Skolinspektionen har under första halvåret 2011 genomfört en tillsyn av Värmdös skolor. I tillsynen har förskolor, grundskolor, skolbarnsomsorg, gymnasieskolor och vuxenutbildning granskats.

Huvudinriktningen på tillsynen är förbättringsarbete. Det innebär att Skolinspektionen ger klara och tydliga besked om vilka brister man funnit. Syftet med tillsynen är alltså att bidra till att utveckla alla skolverksamheter så att man når bättre resultat. 

Granskningens resultat redovisas i ett Kommunbeslut samt i särskilda beslut för varje enskild skola samt två separata rapporter för förskola och skolbarnsomsorg. Tillsynen har inriktats mot fyra huvudområden: Måluppfyllelse, trygg lärandemiljö, ledning och utveckling samt tillgång till utbildning. I det övergripande Kommunbeslutet har brister och utvecklingsområden för samtliga skolor identifierats.

– Jag tycker det är bra att Skolinspektionen har identifierat detta åt oss, säger Stellan Folkesson, kommundirektör i Värmdö kommun. Vi har genom denna granskning fått ett verktyg för vår kvalitetsuppföljning. Nu ska verksamheterna skyndsamt ta fram handlingsplaner så att vi kommer till rätta med de områden som har brister.

Tillsynen har genomförts enligt en ny fördjupad modell som innefattar intervjuer med skolornas rektorer, lärare, personal och elever samt lektions- och verksamhetsobservationer. Inom förskole- och skolbarnsomsorgsverksamheten har förskolechefer, pedagoger och föräldrar intervjuats. Enkätundersökningar till personal och vårdnadshavare har genomförts. För samtliga verksamheter har förvaltningsledning och politiker intervjuats.

Skolinspektionen ska följa upp besluten inom tre månader. Kommunen och enheterna ska då redogöra för vidtagna och planerade åtgärder med anledning av besluten. Varje rektor har i uppdrag att publicera skolbeslutet och en handlingsplan utifrån detta på respektive skolas egen sida på www.varmdo.se. Det övergripande Kommunbeslutet och rapporterna för förskola och skolbarnsomsorg finns att hämta på www.varmdo.se.

Läs mer om Skolinspektionens regelbundna tillsyn och resultaten på http://skolinspektionen.se

För mer information kontakta:

Stellan Folkesson
Kommundirektör
070-168 04 39
stellan.folkesson@varmdo.se

Värmdö är Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.

Bifogade filer

PDF-dokument