Följ Värmdö kommun

Skolverket uppmärksammar Värmdö ungdomsparlament

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2011 14:54 CEST

 Kolla källan är en del av Skolverkets satsning på IT i skolanoch har i uppdrag att uppmuntra skolors IT-användande. De omvärldsbevakar och ger praktiska tips till skolors arbete med källkritik och säker internetanvändning.Kolla källan har uppmärksammat Värmdö ungdomsparlament och samarbetet mellan gymnasieskolan och de förtroendevalda.

I Ungdomsparlamentet lär sig eleverna att bedöma källors trovärdighet och auktoritet och får träna sig i att använda samhällsvetenskaplig metod. Det är nödvändigt att arbetet med motionerna bygger på kunskap och att det finns substans i argumenten. Därför är det bland annat viktigt att undersöka om informationen är opartisk eller om det finns en agenda, och det gäller också att kontrollera att de uppgifter som anges verkligen stämmer.

- Jag lät eleverna arbeta tillsammans i delade dokument i Google Docs när de analyserade sina källor till motionerna, säger Elisabeth Nagy, lärare i svenska. På så vis blev det betydligt enklare att diskutera innehållet och att följa varandras tankar och resonemang. Samtidigt blev det en bra träning i att granska information kritiskt, att reflektera sina egna och andras tankar och att argumentera sakligt.

Värmdö ungdomsparlament är ett pågående projekt inom kommunens arbete med medborgardialog och riktar sig till gymnasieungdomar. Ungdomsparlament innebär en möjlighet för ungdomar på gymnasiet att tycka till och arbeta fram förslag på lösningar till aktuella lokala frågor i Värmdö kommun. Resultatet och förslagen lämnas sedan över till representanter för de politiska partierna i kommunfullmäktige samt behandlas av den politiska samordningsgruppen för ungdomsfrågor.För mer information kontakta

Marlene Wåhlstedt

Ungdomssamordnare

08-570 476 25

Värmdö är Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.

Bifogade filer

Word-dokument