Följ Värmdö kommun

Slussen bör finansieras med statliga medel

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2016 11:48 CET

En ny bussterminal vid Slussen och en östlig förbindelse. Det är de två åtgärder Värmdö kommun ser som högst prioriterade i den nya länsplanen för infrastruktur.

Värmdö kommun har fått möjlighet att yttra sig och komma med förslag till prioriterade åtgärder inför upprättande av ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Det är ett antal infrastrukturåtgärder som kommunen anser bör prioriteras; att Skurubron byggs samt åtgärder på väg 222 med en fyrfilig trafikplats vid Gustavsberg och fyrfiliga körfält på Grisslingerakan. I yttrandet framhålls även att det inte är acceptabelt att kommunens invånare riskerar att drabbas av dubbla avgifter för passage på Skurubron och en östlig förbindelse.

Hållbar region kräver konkurrenskraftig kollektivtrafik

Värmdö kommun poängterar att Nya Slussen och den östliga förbindelsen är en statlig angelägenhet och att det därför är staten som ska finansiera projekten.

- För att vi och övriga kommuner i ostsektorn ska kunna utvecklas till en hållbar del av regionen så krävs det att kollektivtrafiken stärks och blir ett konkurrenskraftigt alternativ. Med tanke på att Slussen är Sveriges näst största kollektivtrafikplats borde staten vidta åtgärder i länsplanen för att uppfylla ett finansiellt åtagande, säger Monica Petterson (m), kommunstyrelsens ordförande.

Staten har i en avsiktsförklaring tidigare uttryckt att den statliga medfinansieringen kan uppgå till 50 procent.

Fakta länsplan 2018-2029

Länsplanen 2018-2029 kommer att visa hur vägar och kollektivtrafik ska byggas ut i Stockholmsregionen. Som ett första led i arbetet har kommuner och andra instanser i regionen möjlighet att ge förslag till prioriterade åtgärder i länet. Ett förslag till ny länsplan ska överlämnas till regeringen i december 2017.

Bättre bytesmöjligheter för resande vid Nacka centrum

Stockholms Läns Landsting har sänt ut en järnvägsplan gällande tunnelbana till Nacka på remiss till berörda kommuner och instanser. Värmdö kommun är positiva till att en övergång ordnas mellan tunnelbanan och bussarna från Värmdö vid Nacka centrum, men för att det ska bli en bra bytespunkt måste entrén med uppgång mot Värmdöledens norra sida som tidigare funnits med som förslag lyftas in igen.

Värmdö anser också att kopplingen mellan bussterminalen och tunnelbanan bör tydliggöras för att säkerställa funktionaliteten och för att det ska gå att ta ställning till förslaget.

Fakta järnvägsplan

År 2014 tecknade Stockholms läns landsting (SLL), och ett flertal kommuner ett avtal om bland annat en utbyggnad av tunnelbanan mellan Kungsträdgården och Nacka. SLL har ansvar för planering, projektering och byggnation av ny tunnelbana och nya stationer. Byggstarten beräknas till 2018. Ett förslag till järnvägsplan ska ge en helhetsbild av utbyggnaden och underlätta för de berörda att sätta sig in i frågan.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  41 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.