Följ Värmdö kommun

Snurr på kvarnhjulet – tack vare Värmdöborna!

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2018 13:00 CEST

Efter att ett e-medborgarförslag kommit in till kommunen har ett projekt pågått under våren och sommaren 2018 för att få kvarnhjulet i drift igen. Tack vare att Värmdöbor skänkte tegel till projektet kunde hjulet restaureras.

- Jag känner mig stolt över att kvarnhjulet snart snurrar igen. Inte bara för att det symboliserar det historiska och nutida hantverkskunnandet i Gustavsberg utan också för det engagemang vi sett från våra medborgare. Tack till alla er som skänkt tegel och möjliggjort att hjulet som en fågel Fenix återuppstått igen, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

En besiktning visade att hjulet bland annat behövde en justering då ena muren fått frostsprängning, tegelstenar och murbruk föråldrats och försvagats av väder och vind. Hjulet lutade även en del vilket var oroväckande samt att drivningen av hjulet även var defekt.

Kvarnhjulet som är från år 1895, ersatte då ett tidigare hjul i trä och står kvar på sin originalplats i Gustavsbergs hamn. Hjulet var tidigare inbyggt i ett kvarnhus, som senare revs, medan hjulet fick stå kvar.

Efterlysning av Gustavsbergstegel

Det uppskattades att cirka 1 kubik tegel skulle behövas för att laga och restaurera murarna. Istället för att köpa in nytt tegel, som troligtvis inte skulle vara Gustavsbergstegel eller ha samma färgsättning som de befintliga stenarna, kom förslaget från projektgruppen att fråga Värmdöborna om det fanns Gustavsbergstegel som de ville skänka till projektet.

Drygt 20-tal invånare har nu skänkt totalt in ca 100 tegelstenar till projektet, vilket var över förväntat och räckte gott och väl till att ersätta det som saknades. Tack vare dessa tegelstenar och de befintliga stenarna som kunde återanvändas, har nu muren kunnat restaureras.

- Utmaningar under projektets gång har varit att lyfta av hjulet från fundamentet, och trots att noggranna undersökningar gjordes om hjulets hållfasthet var det nervöst inför lyftet, säger Per Hallsten, fastighetschef i Värmdö kommun.

Det visades sig även svårt att hitta rätt kompetens på marknaden att utreda och projektera denna typ av ”objekt”.

Invigning

Murarna, hjulet och platsen runt kvarnhjulet har nu iordningställts och belysning har kommit på plats. Som tack till alla som varit med och bevarat kvarnhjulet och skänkt tegel kommer det finnas ett minnesmärke med namn på alla som skänkt tegel.

Fredag 7/9 kl 13.00 invigs det restaurerade kvarnhjulet av tekniska nämndens ordförande Malin Bellander och kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör. Under invigningen kommer hjulet att sättas igång och minnesmärket avtäckas.

Varmt välkomna!

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  43 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram. Läs mer om hur Värmdö kommun behandlar personuppgifter.