Följ Värmdö kommun

​Stark tillväxt i Värmdös näringsliv

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2017 15:20 CET

En analys av näringslivets tillväxt och lönsamhet visar att näringslivet i Värmdö utvecklas mycket positivt. Siffrorna ligger över genomsnittet i Sverige.

Analysen visar på hur näringslivet ser ut och hur fort det växer. Den gör också jämförelser med riket i övrigt samt påvisar vilka branscher som står för tillväxt i kommunen.

- Grattis till alla företag! Och framförallt till oss som kommun. Det är bra att analysen visar tydliga siffror på den stora andelen arbetstillfällen som företagen på Värmdö skapar, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Värmdö kommun har bättre tillväxt än Sverigegenomsnittet i förädlingsvärde, anställda och företag. Värmdös förädlingsvärde på +70% kan jämföras med snittet på +32%. Antalet anställda ligger på +10% i Sverige, i Värmdö på +32%.

Gynnsamma förutsättningar

Värmdö kommun har ett bra resultat även när det kommer till etablering av företag. Utvecklingen i kommunen ger ett resultat på +49%, och Sverigesnittet stannar på +33%.

Kommunen står också för den största jobb- och företagstillväxten. Värmdö har också en avsevärt högre jobb- och förädlingsvärdestillväxt än jämförelsekommunerna samt högre än Sverigegenomsnittet.

- Vi har gjort ett omfattande arbete, tillsammans med våra företagare, och nu hoppas jag att vi fortsätter den här resan tillsammans på ett sätt som gynnar våra företagare även framöver, säger Ina Ununger (C), näringslivsnämndens ordförande.

Värmdö har en större andel anställda i växande branscher, jämfört med genomsnittet för Sverige - 63 % jämfört med Sverigemedel på 51 %. Förutsättningarna för att den gynnsamma utvecklingen fortsätter är goda, de flesta företagen finns till stor del inom tillväxtbranscher som besöksnäring och byggnadsindustri.

Öarnas utmaningar

Men utmaningar finns, framförallt i de delar av skärgården som saknar broförbindelse, vilket påverkar möjligheten för utvecklingen att gå i takt med övriga företag i kommunen.

Näringslivsanalysen är gjord av företaget Bisnode. Analysen syftar till att mäta utvecklingen hos turismrelaterade aktiebolag i totalt åtta skärgårdskommuner och baseras på den ekonomiska utvecklingen hos aktiebolagen med verksamhet i kommunerna.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  43 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram.