Följ Värmdö kommun

Statens kulturråd satsar på Värmdös bibliotek

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2016 11:02 CET

Värmdö bibliotek har beviljats tre bidrag från Statens Kulturråd för olika satsningar på biblioteksverksamheten. Sammanlagt får biblioteken i Värmdö 350 000 kronor inför 2017

Rätt och lätt på biblioteket

Ett projekt för nyanlända och asylsökande, Rätt och lätt på Värmdö bibliotek, får 200 000 kr i bidrag. Syftet med projektet är att utbudet som riktas mot nyanlända ska vara lättillgängligt, inbjudande och läsfrämjande. Biblioteken ska arbeta för att Värmdö biblioteks utbud av media bättre ska spegla mångfalden i samhället. Projektet ska även öka förutsättningarna för att tillgodose behov av språkhjälp och andra verktyg som underlättar lärandet av det svenska språket. Samarbetspartners är SFI, Gustavsbergs gymnasium, Kompis Sverige, Rädda Barnen, Röda Korset som bland annat erbjuder de nyanlända språkcafé, bokcirklar, filmklubbar.

Läsfrämjande bokcirklar

Läs- och litteraturfrämjande projektet Bokcirkla mer på Värmdö bibliotek får 30 000 kr. Genom projektet vill biblioteken skapa ett antal bokcirkelpåsar med titlar ur Alla tiders klassiker. Syftet är att sprida världslitteraturen.

Stärkt verksamhet för barn och unga

Biblioteken får även 120 000 för inköp av litteratur till folk-och skolbibliotek. Syftet är att stärka upp folkbiblioteksverksamheten för barn och unga och bidraget ska användas till olika insatser för läsfrämjande. Projektet omfattar även en satsning på det HBTQ-arbete som startats där verksamheten bland annat integrerar ett jämställdhets-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Pengarna kommer också att användas för att fortsätta samarbeten med personer med funktionsnedsättning.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  41 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.