Följ Värmdö kommun

Värmdö är bra men kan bli mycket bättre

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2015 13:38 CEST

SCB:s årliga medborgarundersökning visar att 58 % av Värmdöborna starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Bostäder och kommunikationer är sådant som kan bli bättre.

Varje år frågar Statistiska Centralbyrån, SCB, kommuninvånarna vad de har för uppfattning om olika områden i sin kommun. 1200 personer i åldern 18-84 år tillfrågades varav 524 personer svarade. Det innebär en svarsfrekvens på 45 procent.

Undersökningen delas in i tre olika delområden i form av index i skalan 0-100, där ett index under 40 klassas som ”inte godkänt”, 40-55 som ”neutral”, 55-75 som ”nöjd” och index över 75 som ”mycket nöjd”.

Om Värmdö som en plats att leva på

Nöjd-Region-Index visar hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på. 2015 års index ligger på ett bättre resultat än 2014. 58 % av medborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, vilket är ett bättre än för genomsnittskommunen. Även index för trygghet har ökat. Lägre resultat får bostäder, kommunikationer och arbetsmarknad.

– Värmdö är bra men kan bli mycket bättre och det är positivt att vi ser tecken på att vårt arbete går åt rätt håll. Alliansen kommer att arbeta med den viktiga inflytandefrågan, som är en nyckelfråga för kommunen om vi ska ha nöjda invånare. Också bemötande och service till våra företagare är prioriterade områden liksom att utveckla kommunens samverkan med ideella sektorn och civilsamhället”, säger Monica Pettersson kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens verksamheter kan förbättras

Nöjd-Medborgar-Index speglar vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter. Resultatet för 2015 är bättre än resultatet för 2014, men sämre än genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner. De faktorer som uppvisar de största förbättringarna jämfört med tidigare mätningar är miljöarbete, äldreomsorg, samt kultur. Bara stöd för utsatta personer uppvisar en liten försämring, klart inom den statistiska felmarginalen.

Vill ha ökat inflytande

Nöjd-Inflytande-Index visar hur medborgarna ser på möjligheten till inflytande i sin kommun. 2015 ligger i nivå med resultatet för 2014 men är sämre än genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner.

Totalt deltog 133 kommuner i undersökningen som genomfördes hösten 2014 och våren 2015. Se undersökningen i sin helhet i höger spalt.

Foto: Bosse Lind

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med 40 000 invånare och över 10 000 öar.

Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.