Följ Värmdö kommun

Värmdö i topp i Stockholmsenkätens trygghetsindex

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2018 16:26 CEST

Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som bland annat rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott- och trygghetserfarenheter, skol- och fritidsvanor, psykiska hälsa och föräldrarelationer. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till ungdomar som går i grundskolans årskurs nio och gymnasiet år två.

2018 deltog 23 av 26 kommuner i Stockholms län i Stockholmsenkäten. I Värmdö kommun har 821 ungdomar svarat på enkäten, en svarsfrekvens på 82 procent. Bland ungdomarna från Värmdö kommun återfinns elever från både skolor på Värmdö och från skolor verksamma utanför kommunen.

I 2018 års svarstatistik finns det både positiva och negativa områden för kommunen som sticker ut lite extra. Exempelvis visar svaren att Värmdö i kommunen idag har den högsta andelen tobaksrökande tjejer i årskurs två på över 12 års tid, och att 27 procent av alla killar i årskurs två någon gång testat cannabis. Positiva trender visar att allt fler ungdomar i kommunen, sett i ett längre perspektiv, väljer att avstå alkohol. Det framgår också att Värmdö, tillsammans med Vaxholm och Lidingö, har lägst grad av ordningsproblem i bostadsområdet (vandalism, narkotikaförsäljning, många berusade i bostadsområdet kvällstid samt våldsbrott) jämfört med övriga kommuner i länet.

Jag är väldigt glad över att Värmdö sticker ut som en kommun med låg grad av ordningsproblem, då trygghetsfrågorna är något som vi valt att prioritera. Men vi har också flera områden som vi behöver jobba vidare med framöver, exempelvis den höga andelen tobaksanvändande och områden som redan tidigare är kända av oss där det finns en upplevd otrygghet” säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande Värmdö kommun.

Värmdö kommun arbetar brett med frågor som rör ungas livsstil och hälsa och det finns många bra verksamheter runtomkring i kommunen som erbjuder stöd på olika nivåer. Exempelvis finns en strategisk tvärsektoriell arbetsgrupp som arbetar gemensamt med bland annat frågorna kopplade till Stockholmsenkäten. Kommunen arbetar också aktivt med föreläsningar, träffar och information via olika kanaler med föräldrar som målgrupp, då forskning visar att en av de viktigaste faktorerna för att minska sannolikheten att unga hamnar i problematik, är att nå ut till föräldrar med kunskap om riskerna kring exempelvis alkohol, tobak och droger.

”Stockholmsenkäten är ett unikt verktyg som hjälper oss att kartlägga viktiga områden för kommunen att arbeta kring” säger Camilla Broo, kommundirektör Värmdö kommun. ”Inom några veckor kommer stora delar av kommunens ledningsgrupp få Stockholmsenkätens viktigaste resultat presenterat för sig, för att sedan ta gemensamt avstamp för hur vi arbetar vidare i våra verksamheter med insikterna materialet ger”.

Den 20 september klockan 18.00-19.30 hålls föreläsningen ”Värmdös unga och droganvändning”, i Värmdö salen, Värmdö kommunhus. Föreläsningen riktar sig till kommunens tonårsföräldrar och tar bland annat upp resultat från Stockholmsenkäten, information kring ungdomar och droganvändning samt delger mer information kommunens trygghetsarbete. Föreläsningen är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs. Se inbjudan här.


Läs gärna mer om Stockholmsenkäten och statistiken för Värmdös ungdomar via:
www.varmdo.se/stockholmsenkaten
 

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram. Läs mer om hur Värmdö kommun behandlar personuppgifter.