Följ Värmdö kommun

Värmdö kommun hamnar sist i årets servicemätning

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2009 13:18 CEST

När resultatet av årets servicemätningar presenterades den 28 augusti hamnade Värmdö kommun sist av de 47 kommuner som ingår i samarbetet Stockholm Business Alliance (SBA).

- Det är givetvis mycket tråkigt att ligga sist, vi har uppenbarligen en hel del att ta tag i när det gäller dessa områden, säger Magnus Hedenfalk, kommundirektör. Det är visserligen en klen tröst, men vi ska inte glömma att helhetsbetyget ger oss godkänt.

Vartannat år genomför Stockholms stads utrednings- och statistikkontor (USK) i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av SBA en mätning av företagens uppfattningar om kommunernas service inom fem olika verksamhetsområden för myndighetsutövning. De områden som mäts är brandtillsyn, serveringstillstånd, markupplåtelser, miljötillsyn och bygglov.

Begreppet service har i undersökningen en tydlig definition och omfattar tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 230 företag har deltagit i undersökningen, de flesta är nyetablerade. Det är företag som aldrig tidigare haft en kontakt med kommunen som blir erbjudna att delta i undersökningen.

Varje deltagande kommun får ett betyg enligt modellen Nöjd-Kund-Index (NKI). Högst betyg i år fick Trosa kommun med ett NKI på 76, Värmdös betyg är 55. Gränsen för godkänt går vid 40. Ingen av de deltagande kommunerna låg under den nivån.

För att bli betygsatt inom varje enskilt verksamhetsområde behövs minst tio svar. I Värmdö har endast områdena miljötillsyn och bygglov kvalificerat sig för ett eget NKI. Jämfört med förra mätningen 2007 har miljötillsyn ökat med 7 betygssteg, bygglov har däremot minskat med 5 steg.

- Vi har fått mycket kritik för vår tillgänglighet, säger Carina Molin, bygg- och miljöchef i Värmdö kommun. Nu planerar vi att förbättra det här området med bland annat en modernare lösning för telefonin. Vi behöver också se över våra rutiner när det gäller hantering och svarstider av e-post.

Den 1 september började Lars Berlin som ny näringslivschef i Värmdö. Han kommer närmast från en liknande tjänst i Gislaveds kommun.

- Det ska bli en stimulerande utmaning att arbeta i Värmdö, säger Lars Berlin, särskilt som ett sådant här resultat bara kan utvecklas åt ett håll - till det bättre. Jag vet ju att det finns andra undersökningar där vi, till skillnad från denna, ligger högt. Till exempel hade Värmdö bland det högsta antalet nystartade företag av alla kommuner i Sverige förra året, vilket är positivt för tillväxten.

Lars Berlin kommer inledningsvis att arbeta med frågor kring utvecklingen av centrala Gustavsberg, Ekobacken och besöksnäringen.