Följ Värmdö kommun

Värmdö kommun i framkant med naturprojektet Hemmesta Sjöäng

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 09:39 CET

Under 2012 startade Värmdö kommun naturprojektet Hemmesta Sjöäng - rekreation för fågel, fisk och människa. Syftet med projektet var att restaurera våtmarken för att förbättra häckningsmöjligheter och därigenom öka fågellivet samt att möjliggöra reproduktion för gädda.

Genom att reglera vattennivån i våtmarken skapas ett gynnsamt förhållande för både häckande fåglar och lekande fiskar. Fiskar som till exempel gädda och abborre kan ta sig upp i våtmarken via en fisktrappa. Den tidigare problematiken med hastigt avvikande vattennivåer kan nu regleras för att bibehålla naturliga vattennivåer.

- Projekt inom vatten och våtmarker ger snabba effekter och vi har redan sett resultat i form av nya fågelarter, ökat fiskbestånd och positiva reaktioner från den närliggande omgivningen, säger Lars Öberg, samhällsbyggnadschef på Värmdö kommun.

Det har också lagts stora insatser på att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsområde i området, bland annat genom ett fågel- och utkikstorn samt en rastplats.

Projektet är ett samarbete med Trafikverket, Världsnaturfonden WWF, Sportfiskarna och Värmdö fågelklubb. Kostnaden beräknas landa på cirka 4 miljoner och har finansierats av kommunen och övriga aktörer tillsammans med statliga bidrag i form av lokala naturvårdsanslag.

- Det här är ett mycket lyckat projekt med tanke på resultatet för både natur- och friluftsliv, samarbete med flera parter med olika kompetenser och samordningsvinster, säger kommunens ekolog och projektledare Ann Hagström.

Hon säger också att projektet medfört andra samhällsvinster, exempelvis ökad andel rovfisk som bidrar till ett fungerande ekosystem, möjligheten till att nyttja kollektivtrafiken för att besöka Hemmesta Sjöäng samt att kommunen nyttjat återvinning av jordmassor från andra projekt för att fylla ut våtmarken. 

– Det har varit fantastiskt att få samarbeta med Värmdö kommun för att i iordningställa och förvandla en skräpmark till något vackert som många människor kan få glädje av för lång tid framåt, säger Tom Arnbom på WWF.

Marken ägs av tre olika markägare – NCC & LE Lundberg, Skogskultur AB och Värmdö kommun. Ett naturvårdsavtal har tecknats mellan kommunen och övriga markägare som bland annat innebär att kommunen har rådighet över drift och skötsel samt att uppföra anläggningar för friluftsliv. Markägarna har upplåtit marken för projektet utan ersättningskrav och avtalet gäller fram till år 2043.

Projektet pågår till oktober 2014 redan nu är stora delar färdigställda, och under våren kommer det att erbjudas olika aktiviteter och guidningar.


Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor 40 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.