Följ Värmdö kommun

Värmdö kommun och Nationalmuseum samarbetar om driften av Porslinsmuseum

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2017 14:06 CEST

Värmdö kommun och Nationalmuseum startar ett samarbete om driften av Porslinsmuseet i Gustavsberg. Sommarens utställningsverksamhet kommer att drivas i Nationalmuseums regi. Samtidigt fortsätter Värmdö kommun och Nationalmuseum att förbereda sig för den mer långsiktiga övergången där Nationalmuseum ska kunna driva museiverksamheten i Torkhuset.

Förberedelserna för att Nationalmuseum långsiktigt ska kunna ta över driften av museet fortsätter. Den överenskommelse som tidigare i år tecknats av parterna var villkorad av ett antal kriterier som skulle uppfyllas innan övergången. Under förberedelserna inför övertagandet har omfattande ombyggnads- och renoveringsbehov identifierats för att lokalerna ska uppfylla de krav som ställs på en statlig museiverksamhet. Tiden fram till den planerade övergångsdagen har därför visat sig för knapp och därför kommer nu parterna att teckna ett mer kortsiktigt driftsavtal kring verksamheten i syfte för Nationalmuseum att kunna ta emot sommarbesökare i år. Målet är att ett avtal om övertagande i sin helhet kommer att kunna träda i kraft till årsskiftet 2017/18.

Nationalmuseum och Värmdö kommun är positiva till tecknande av driftsavtal och att Nationalmuseum planerar att ha utställningsverksamhet i Torkhuset i sommar från och med mitten av juni.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  41 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.