Följ Värmdö kommun

Värmdö kommuns driftsbudget beslutad för 2014

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2013 14:57 CEST

Koalitionen i Värmdö, M, FP, KD och MP, fick sitt förslag till driftsbudget för 2014 genomröstat i kommunfullmäktige den 2 oktober. Beslutet innebär bland annat både en skattesänkning med 17 öre och ett bibehållet resultatmål på 40 miljoner kronor. Dock återremitterades förslaget om investeringsbudget till kommunstyrelsen.

Den nya driftsbudgeten lägger extra stora satsningar på utbildning och unga, exempelvis med matematiksatsningar i årskurs 1-3, höjd skolpeng och kompetens- och behörighetsutbildning för lärare. Även inom kultur- och fritidsområdet prioriteras de unga, bland annat genom en utökad kulturskola med keramik. Satsningar för ett hållbart Värmdö sker bland annat genom att resurser ges till rådgivning för avlopp och hållbart byggande. Medel ska även avsättas för en ökad social trygghet i kommunen och för att vägleda och hjälpa de som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Koalitionens förslag till investeringsbudget, det vill säga kommunens avsatta medel för vägar, byggnader och liknande, kunde dock inte fastslås vid sammanträdet den 2 oktober. Förslaget ska ses över av kommunstyrelsen ytterligare en gång, innan frågan tas upp i KF igen senare i höst.

Läs mer
Dokument: http://insynsverige.se/varmdo-kf/dagordning?date=2013-10-02
Webbsändningen av KF: 
https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/omkommunen/politik/videofullmaktig.htx

För mer information kontakta

Stellan Folkesson

08-570 47643

 

Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.