Följ Värmdö kommun

Värmdö kulturskola får kanonresultat i utvärdering av VÅGA VISA

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 11:10 CEST

VÅGA VISA kulturskola är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheter. Nätverket startade 2008 och idag ingår Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Nacka, Stockholm, Tyresö, Upplands Väsby, och Värmdö kommuner i samarbetet. Värmdö kulturskola får kanonresultat i sin senaste utvärdering.

I utvärderingen framkommer det att Värmdö Kulturskola erbjuder barn och unga i Värmdö ett variationsrikt utbud. De egna lokalerna är trevliga och ändamålsenliga men räcker inte riktigt till men man inväntar de planerade nya lokalerna i gamla porslinsfabriken.

Kulturskolan har enligt utvärderingens sammanställning en välutbildad lärarkår som leds av och i nära samverkan med kulturskolechefen. Det finns stor respekt och generositet mellan lärarna, ett förhållningssätt som också tydligt sprider sig till eleverna. Kulturskolechefen finns nära verksamheten men utan att detaljstyra. De gemensamt framtagna kursplanerna ger lärarna stor frihet att arbeta efter egna idéer. De samarbetar gärna och ofta med varandra, vilket gynnar elevernas utveckling i samspel med andra. Eleverna uttrycker också att lärarna lyssnar och uppmärksammar deras idéer.

Värmdö kulturskola är öppen för alla som vill delta på sin fritid, men den når också ut till alla elever i grundskolans lägre klasser. Grundskolorna köper verksamhet av kulturskolan, något som bidrar till goda relationer mellan grundskola, fritidsgårdar och kulturskolan.

Kultur- och fritidsnämnden i Värmdö kommun kommer att informeras om resultatet från utvärderingen den 13 juni. 

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt 43 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram.