Följ Värmdö kommun

Värmdö och KTH tillsammans för en hållbar skärgård

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2018 12:26 CEST

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och Värmdö kommun har tecknat en avsiktsförklaring gällande ett strategiskt partnerskap kring utbildning, forskning och innovation. Inledningsvis kommer samarbetet inriktas på hållbar skärgårdsutveckling, decentraliserade och enskilda vatten- och avloppslösningar, samt teknik och ekologi i marin miljö.

2015 gav fullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att teckna avtal med Kungliga Tekniska Högskolan för samverkan kring frågor inom fastigheter, byggande och hållbar utveckling. Arbetet har nu resulterat i en avsiktsförklaring mellan parterna.

- Det är mycket glädjande att vi har hittat ett område att samarbeta kring. En viktig del i partnerskapet går ut på att stärka kommunens miljöarbete kopplat till de fastställda lokala miljömålen, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Examensarbeten och kompetensförsörjning

Huvudinriktningen kommer inledningsvis koppla mot miljömålen ”Grundvatten av god kvalitet” samt ”Hav i balans, levande kust och skärgård och ingen övergödning”. Över tid kan ytterligare lokala miljömål bli aktualiserade i samarbetet.

Syftet är också att utveckla ett samarbete kring kompetensförsörjning till Värmdö samt studentrekrytering till KTH. Parterna vill verka för att fler studenter genomför olika former av praktik, examensarbeten och liknande i Värmdö samt kompetenshöjande insatser för Värmdöbaserade företag.

Det finns sedan tidigare gemensamma projekt etablerade, och genom partnerskapet kan bredare samarbeten göras inom strategiska områden. Parterna kommer aktivt söka finansiering för gemensamma projekt från nationella forskningsråd och myndigheter, EU och regionala fonder.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  43 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram.