Följ Värmdö kommun

Värmdö ska utvecklas som trygg och socialt hållbar kommun

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2012 14:10 CEST

Torsdagen den 12 april överlämnade fullmäktigeberedningen ”Trygg i Värmdö” sin slutrapport och sina förslag till Kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö.

Beredningen har sedan 2010 arbetat med att synliggöra och lyfta fram frågor kring social hållbarhet i Värmdö. Utgångspunkten har varit en kartläggning av trygghet och social hållbarhet i Värmdö under åren 2010-2011, vilken legat till grund för beredningens förslag till kommunala strategier inom sex prioriterade områden:

  • Utbildning

  • Arbete

  • Hälsa

  • Trygghet och säkerhet

  • Boende

  • Kommunikationer

Genom beredningens arbete lyfter kommunen fram den tredje pusselbiten för att uppnå hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

- Jag är som ordförande mycket nöjd med det dokument för ökad samhällstrygghet och social hållbarhet, som den parlamentariska beredningen Trygg i Värmdö nu överlämnar till kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö, kommenterar beredningens ordförande Stefan Dozzi (Kd). Min förhoppning är att de strategier beredningen tagit fram aktivt kommer att användas inom både nämnder och kontor. Allt för medborgarnas bästa och för ett tryggare Värmdö!

- Jag är också glad att vi uppnått politisk enighet om att Värmdö behöver jobba mer med social hållbarhet som en del i arbetet med hållbar utveckling, kommenterar beredningens vice ordförande Lars Bryntesson (S). Ökade sociala spänningar och klyftor riskerar att dra sönder samhällsgemenskapen och måste nu mötas med aktiva insatser inom bland annat skolan, omsorgerna och boendet samtidigt som fler måste få möjlighet att jobba i Värmdö.

Beredningen har föreslagit att dess förslag nu sänds på remiss till alla kommunala nämnder och styrelser inför arbetet med kommunens budget 2013.

För mer information om beredningens arbete kontakta
Kansli- och utvecklingsavdelningen
Lisa Coudek, handläggare
08-570 470 15

För ytterligare kommentarer kontakta
Stefan Dozzi (Kd) 08-570 470 15
Lars Bryntesson (S) 070-754 14 80

Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.

Bifogade filer

PDF-dokument