Följ Värmdö kommun

Värmdö söker byggherre till ny skola

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2018 09:08 CET

En avstyckning av den fastighet där en förskola nu ska byggas i Charlottendal, skulle medföra att en grundskola kan uppföras för drift i fristående regi. Nu letar Värmdö efter en lämplig byggherre till skolan.

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att ansöka om avstyckning av den så kallade ”skoltomten” i Charlottendal, Gustavsberg 1:187. I samband med det startas även en markanvisningsprocess och senast den 30 maj ska en lämplig byggherre för byggnation av lokaler för förskoleklassverksamhet, grundskoleverksamhet och fritidshem i fristående regi föreslås.

- Det är ett strategiskt val att låta skolan uppföras för drift i fristående regi. Ytterligare en skolaktör i kommunen kommer bidra till en ökad mångfald inom Värmdös skolor. En integrerad lösning med skolor och idrottshall i Charlottendal kommer också att medföra mycket positivt till närboende, Värmdöbor och även besökare till idrottshallen, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Området är en viktig strategisk placering för skolverksamhet, då det till stora delar består av nybyggnation och angränsar till bland annat Porslinskvarteren i Gustavsbergs hamn. Fastigheten, som ligger i anslutning till Värmdö Marknad, är lätt att nå med bil och har hög tillgänglighet med närhet till kollektivtrafik och infartsparkeringar.

Fastigheten omfattar 32 500 kvm och har en varierad terräng som ger möjligheter till uteaktiviteter och god utomhusmiljö. En nybyggnation av en förskola pågår och kultur- och fritidsnämnden har sen tidigare föreslagit att en investering på 60 miljoner avsätts till en sporthall år 2020-2022.

Ökad budget till större förskola

Investeringsbudgeten för nybyggnation av förskolan i Charlottendal föreslås utökas från 40 till 70 miljoner. Anledningen är att antalet platser på förskolan planeras att bli 160 istället för som tidigare 120 barn.

Värmdö kommun är under tillväxt och ökningen för barn i förskoleåldrar beräknas vara kraftig under perioden 2017-2026. En stor del av folkökningen förväntas ske i Gustavsbergsområdet, vilket innebär att behovet av ytterligare förskoleplatser växer.

- Trycket på våra förskolor kommer att öka de närmsta åren. Vi tar nu vår möjlighet till att tillgodose det behovet på en för medborgarna strategisk och tillgänglig plats, säger Marie Bladholm (M), utbildningsnämndens ordförande.

Förskolan kommer att hyras av utbildningsnämnden som preliminärt har godkänt ett hyresavtal grundat på en nybyggnation av förskola för 160 barn.

Beslut om en utökad investeringsbudget för byggnationen av förskolan förväntas tas på kommunfullmäktige den 31 januari.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  43 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram.