Följ Värmdö kommun

​Värmdöhamnar får EU-stöd

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2017 08:00 CET

21 hamnar i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar får EU-stöd med 30 miljoner kronor genom projektet Seastop.

Central Baltic har beslutat stödja utvecklingen av 21 små hamnar i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar med 30 miljoner kronor. Värmdö, Österåkers och Norrtälje kommun samt länsstyrelsen och landstinget svarar för medfinansiering i Sverige. Totalt satsas cirka 2 miljoner kronor i varje hamn.

Värmdö vid rodret

Värmdö kommun har åtagit sig rollen som leadpartner, vilket innebär att kommunens roll är att hålla samman hela projektet.

- Vi välkomnar möjligheten att bidra till utveckling och höjd service i hamnar på Svartö, norra Stavsudda, Möja, Harö och Lökholmen i Värmdö. Detta kommer inte bara gynna några få hamnar utan hela skärgården på ett kostnadseffektivt sätt, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fram till 2020 ska fler förtöjningsplatser anordnas och servicebodar, grillplatser med mera byggas i totalt nio hamnar i Värmdö kommun. Målet är att locka fler att besöka öarna vilket på sikt också ska öka intäkterna för lokala näringsidkare i skärgården.

- Det är glädjande att ett så omfattande programarbete med många möten med parter på Åland och i Finland gett så bra resultat, säger Henri Tengvall, initiativtagare till Seastop.

Samarbetsprojekt

Projektet Seastop syftar till att utveckla ett flertal gästhamnar i tre olika skärgårdar. Central Baltic är ett av EUs strukturfondsprogram under målet om territoriellt samarbete. Programmet har 115 miljoner euro från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) för att finansiera samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Estland, Finland (inklusive Åland) och Lettland.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  43 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram.