Följ Värmdö kommun

Varierat betyg från Värmdös företagare

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2018 13:44 CEST

För femte gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Värmdö ligger högt på listan gällande nöjdheten kring serveringstillstånd, men har fortsatt låga siffror inom flera andra områden.

171 kommuner har deltagit för 2017. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen nöjd-Kund-Index (NKI) där kundnöjdhet mäts på en skala från 0-100, där 100 är högsta betyg. Modellen innebär att man kan jämföra sig över tid och med olika verksamhetsområden som kommuner, landsting eller regioner ansvarar för. Jämförelserna ska stimu­lera till utveckling och förbättringar genom att kommuner, landsting och regio­ner lär av varandra.

- Vi blandar och ger. Resultatet gällande serveringstillstånd är högt, sjätte plats på rankingen och 86 i NKI. Däremot behöver förbättringsarbetet med bygglov samt miljö- och hälsokontroll förstärkas ytterligare. Vi tar med oss resultaten in i det arbete vi redan påbörjat, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vägledande resultat

Mätningen är viktigt och resultatet är vägledande för de insatser som görs i syfte att öka nöjdheten hos kommunens näringsidkare. Genom tät dialog med och besök hos företagarna har förbättringsförslag kommit fram och flera åtgärder har redan vidtagits.

- Vi jobbar med återkommande företagsbesök för att öka kunskapen och förståelsen för företagens behov och utmaningar samt fortsätter att utveckla vår dialog med näringslivet, fortsätter Deshira Flankör.

Under hösten kommer också workshops och erfarenhetsutbyte mellan tjänstemän och företagare att genomföras med syfte att utveckla processen kring bygglov. Målet är också att inom kort kunna erbjuda en enklare och tydligare väg in i kommunen för företagen. Kommunen genomför också löpande nöjd-kund-index-undersökningar av myndighetsutövningen gentemot företag i syfte att öka nöjdheten hos våra näringsidkare.

Öppna jämförelser Företagsklimat har gjorts i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

I Värmdö kommun finns idag drygt 6000 registrerade företag. De vanligaste branscherna är bygg, handel, privata tjänster samt turism- och besöksnäring. Genom samarbetet med Stockholm Business Alliance har Värmdö kommun förbundit sig att samarbeta för att främja tillväxt lokalt och regionalt genom att öka regionens attraktionskraft hos människor, företag och kapital.

Läs hela jämförelsen på SKLs hemsida samt i den bifogade filen.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  43 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram.

Bifogade filer

PDF-dokument