Följ Värmdö kommun

Pressmeddelanden 4 träffar

Värmdö i topp i Stockholmsenkätens trygghetsindex

Värmdö i topp i Stockholmsenkätens trygghetsindex

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 16:26 CEST

Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som bland annat rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott- och trygghetserfarenheter, skol- och fritidsvanor, psykiska hälsa och föräldrarelationer. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till ungdomar som går i grundskolans årskurs nio och gymnasiet år två.

Värmdö är bra men kan bli mycket bättre

Värmdö är bra men kan bli mycket bättre

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2015 13:38 CEST

​SCB:s årliga medborgarundersökning visar att 58 % av Värmdöborna starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Bostäder och kommunikationer är sådant som kan bli bättre.

Skolinspektionen har granskat Värmdö kommun

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2011 10:55 CEST

Skolinspektionen har under första halvåret 2011 genomfört en tillsyn av Värmdös skolor. Tillsynen har inriktats mot fyra huvudområden: Måluppfyllelse, trygg lärandemiljö, ledning och utveckling samt tillgång till utbildning. Huvudinriktningen på tillsynen är förbättringsarbete. Det innebär att Skolinspektionen ger klara och tydliga besked om vilka brister man funnit.

Hög tobaksanvändning bland ungdomar i Värmdö Kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2010 08:50 CET

I Värmdö Kommun röker och snusar 26 procent av eleverna i år 9. I år två på gymnasiet är det 37 procent. Resultat från Stockholmsenkäten som genomförts bland skolungdomar i år 9 och år 2 på gymnasiet visar att Värmdö ligger högre än länsgenomsnittet. Värmdö kommer nu att satsa på hälsosamtal i år 7 och förebyggande arbete tillsammans med Non Smoking Generation.

Dokument 2 träffar